“De waarde van een persoon valt niet af te meten naar waar hij staat in tijden van comfort en gemak, maar waar hij staat ten tijde van uitdaging en controverse.”

– Martin Luther King, Jr.

Mensenrechtenvoorvechters
Martin Luther King Jr. (1929 –1968)

Martin Luther King Jr. was een van de meest bekende voorvechters van geweldloze sociale verandering in de twintigste eeuw. Hij werd geboren in Atlanta, Georgia, en King’s uitzonderlijke spreekvaardigheid en persoonlijke moed trokken voor het eerst landelijk de aandacht in 1955, toen hij en andere burgerrechtenactivisten gearresteerd werden na het leiden van een boycot tegen een vervoersbedrijf in Montgomery in Alabama, dat eiste dat niet-blanken hun zitplaats moesten afstaan aan blanken en ze achter in de bus moesten gaan zitten of staan. In de daaropvolgende tien jaar organiseerde King geweldloze protesten en massademonstraties om de aandacht op rassendiscriminatie te vestigen en om wetgeving af te dwingen om de burgerrechten van Afro-Amerikanen te beschermen. In 1963, in Birmingham in Alabama, leidde King een vreedzame massademonstratie die door de blanke politie met honden en brandslangen werd tegengehouden, waardoor een controverse ontstond die over de hele wereld de voorpagina’s haalde. De daaropvolgende massademonstraties die in vele steden werden gehouden, mondden uit in een mars van meer dan 250.000 demonstranten in Washington DC, waar King zijn beroemde “I have a dream” toespraak gaf, waarin hij zich een wereld voorstelde waar mensen niet langer in rassen werden onderverdeeld. De beweging die King inspireerde, was zo sterk dat het Congres in 1964 de Burgerrechten Wet invoerde, in hetzelfde jaar dat hij de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. King is een icoon in de beweging voor burgerrechten en ontving postuum de Presidentiële Medaille van Vrijheid. Zijn leven en werk symboliseren de zoektocht naar gelijkheid en anti-discriminatie, wat de kern is van de Amerikaanse droom – en de droom van ieder mens.

DOWNLOAD »