Mensenrecht # 27

Auteursrecht

Auteursrecht

Mensenrecht # 27

Auteursrecht

1. Iedereen heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te nemen aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan te plukken.

2. Iedereen heeft recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, die voortkomen uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

ONDERTEKEN DE PETITIE