EFFECTIEVE HULPMIDDELEN OVER MENSENRECHTEN VOOR
ONDERWIJZERS EN ANDER ONDERWIJSDESKUNDIGEN

BRENG MENSENRECHTEN TOT LEVEN ONDERWIJSPAKKET

Onderwijs is de basis en de katalysator om de huidige gang van zaken betreffende mensenrechten in de wereld te veranderen, maar onderwijzers hebben doeltreffende materialen en hulpmiddelen nodig die ze kunnen gebruiken als onderdeel van het onderwijscurriculum. Verenigd voor Mensenrechten heeft hier het antwoord op: het Breng Mensenrechten tot Leven onderwijspakket. Gratis voor onderwijzers en onderwijsdeskundigen waar ook ter wereld is het een hulpmiddel om mensenrechten tot leven te brengen en ze tot een realiteit te maken in het hart, het verstand en de acties van diegenen die het onderwerp bestuderen.

Kennis met betrekking tot het probleem is de eerste stap om mensen in actie te krijgen om het op te lossen en dit pakket is samengesteld om die kennis te geven.

Daartoe behoort:

  • Een docentenhandleiding
  • Het Verhaal over Mensenrechten, een educatieve film waarin voor iedereen duidelijk wordt wat mensenrechten zijn
  • Informatieboekjes
  • Discussievragen
  • Opdrachten om de theorie toe te passen
  • Verklarende woordenlijst van termen, referenties om af te drukken en nuttige links

Het pakket is samengesteld voor gebruik in de onder- en bovenbouw en in het volwassenonderwijs. Het kan als een op zichzelf staande cursus functioneren of als aanvullend materiaal bij een ander vak.

Enige successen na invoering van de onderwijsmaterialen van Verenigd voor Mensenrechten:

“Dank u wel voor uw compassie. Als onderwijzer is het mijn bedoeling om de principes van mensenrechten als onderdeel van discussie in mijn klas te gebruiken zodat mijn leerlingen doordrongen raken van de gevoelswaarde van mensenrechten in hun dagelijks leven. Nogmaals, ik ben blij deel uit te mogen maken van uw doel. Dank u wel en ik wens u veel succes toe!” – M.M., Onderwijskundige uit de Filippijnen

Ik heb het ingevoerd als deel van het curriculum in mijn college Wereldwijde Sociale Problemen. “Ik zal dit nog een keer onderwijzen en ben van plan om dit curriculum in de lesplannen op te nemen. Het programma is zeer effectief omdat het een beweging door en voor gewone mensen is en het bevat videoclips en andere visuele hulpmiddelen die op een heel eenvoudige wijze de boodschap overbrengen. Bedankt voor uw inzet om het bewustzijn over mensenrechten te bevorderen.” – L.B., Universitair Docent, Long Island, New York, VS

“Het programma is zeer effectief, vooral de DVD en de Brochure. Het maakt echt indruk in de klas en de studenten raken betrokken bij de hele wereld.” – K.M. leraar Engels, Algerije

“De inhoud haakt perfect in op het curriculum over vrijheid en rechten.” – D.C., Sociologie Afdeling, Missouri Western State University, VS

“Ik heb ontdekt dat het programma zich richt op studenten. Wat ik vooral bruikbaar vond, is het beeldmateriaal en de voorbeelden die op DVD worden weergegeven. Het geeft de studenten niet alleen informatie over mensenrechten, maar het illustreert ook hoe dit betrekking heeft op hun eigen leven. Van degenen die het tot nu toe hebben gezien, kon ik merken dat ze er heel ontvankelijk voor waren en ik kon zien dat ze de kern van het concept begrepen. Ik ben van plan om dit als een doorlopend programma in dit vakgebied te implementeren.” – C.H., docent uit Canada

“We implementeren het als curriculum in de klas aangezien het aansluit op het curriculum van een van de onderwerpen genaamd 'Bhutan Civics for Class IX and X'. Het pakket dat ik van u heb ontvangen is erg waardevol. Het is een zeer goed onderwijshulpmiddel. Door het pakket te gebruiken was ik in staat om meer informatie over mensenrechten en de grondwet te geven.” – N.G., docent, Bhutan

DOWNLOAD »