Mensenrecht # 10

Het recht op een proces

Recht op een proces

Mensenrecht # 10

Het recht op een proces

Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige gerechtelijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van ingestelde strafvervolging.

ONDERTEKEN DE PETITIE