“We weten allemaal wat de problemen zijn, en we weten allemaal wat we beloofd hebben te bereiken. Wat we nu nodig hebben zijn geen nieuwe verdragen of beloftes, maar actie om de beloftes uit het verleden na te komen.”

– Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties

Mensenrechten Uitdagingen

In Grotere Vrijheid: naar de Ontwikkeling, Veiligheid en Mensenrechten voor Allen

Door Kofi Annan voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties

Met een rapport van de VN van 26 mei 2005 wordt een doortastend overzicht van de belangrijkste oorzaken van schendingen van Mensenrechten gegeven en welke acties de Lidstaten van de VN moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat de doelen van de Universele Verklaring van de Mens worden bereikt.

Daartoe behoren:

Mensenrechten uitdagingen

  1. Armoede en universele onrechtvaardigheden
  2. Discriminatie
  3. Gewapende conflicten en geweld
  4. Straffeloosheid
  5. Democratische tekortkomingen
  6. Zwakke instellingen

De Uitdagingen van Implementatie

  1. Het ontbreken van kennis
  2. Het ontbreken van mogelijkheden
  3. Het ontbreken van overtuiging
  4. Het ontbreken van veiligheid

Voorts geeft de heer Annan een beknopt overzicht van de doelen en strategieën om de internationale mensenrechten tot realiteit te maken "zodat mensen, zowel individueel en als groep, het verschil in hun leven kunnen zien".

Ga, om de volledige tekst van het rapport te lezen, naar www.un.org/largerfreedom/contents/htm

DOWNLOAD »