Breng Mensenrechten tot Leven
Inhoud van het onderwijspakket

Het Breng Mensenrechten tot Leven onderwijspakket is zonder kosten verkrijgbaar voor onderwijzers, professoren en andere onderwijsdeskundigen.

HET PAKKET BEVAT DE VOLGENDE HANDLEIDING EN AUDIOVISUELE HULPMIDDELEN EN BOEKJES:

DE BRENG MENSENRECHTEN TOT LEVEN docentenhandleiding

De docentenhandleiding is een complete gids voor de invoering van het mensenrechtencurriculum. Het bevat lesplannen, een korte geschiedenis van mensenrechten, de complete tekst van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, ideeën voor activiteiten en een verklarende woordenlijst. Documenten en rapporten van mensenrechtenorganisaties zijn ter referentie bijgevoegd.

HET VERHAAL OVER MENSENRECHTEN DOCUMENTAIRE

In deze inspirerende film worden mensenrechten gedefinieerd aan de hand van hun geschiedenis, ontwikkeling en de stand van zaken in het heden. Vrijwel iedereen is wel bekend met de term “mensenrechten”, maar het belang van mensenrechten wordt niet altijd volledig onderkend. Het Verhaal over Mensenrechten gaat over de geschiedenis van de mensenrechten, die uiteindelijk resulteerde in dat ene handvest waarin alle rechten beschreven staan: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Met het oog op de grimmige realiteit van mensenrechtenschendingen wereldwijd, maakt deze film duidelijk waar mensenrechten moeten beginnen om een essentiële verandering in de wereld tot stand te brengen.

24 EXEMPLAREN VAN HET BOEKJE HET VERHAAL OVER MENSENRECHTEN

Het boekje bij de film Het Verhaal over Mensenrechten geeft elementaire informatie over de mensenrechten en schetst een beeld van de ontwikkelingen in de geschiedenis die geleid hebben tot ons moderne mensenrechtensysteem. De lezer maakt kennis met de belangrijkste mensenrechtenverdragen en krijgt tips over hoe hij de mensenrechten in zijn eigen directe omgeving kan promoten.

Klik hier om je GRATIS Breng Mensenrechten tot Leven onderwijspakket te bestellen.

DOWNLOAD »