Mensenrecht # 11

We zijn onschuldig tenzij schuldig bewezen

We zijn Altijd Onschuldig Tenzij Schuldig zijn Bewezen is

Mensenrecht # 11

We zijn onschuldig tenzij schuldig bewezen

1. Iedereen die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft het recht voor onschuldig te worden gehouden, totdat zijn schuld krachtens de wet in een openbare rechtszitting - waarbij hem alle waarborgen zijn toegekend die nodig zijn voor zijn verdediging - bewezen wordt.

2. Niemand is schuldig aan een strafbaar feit vanwege een nalatigheid die, volgens nationale of internationale wetten, ten tijde van het begaan geen nalatigheid was. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

ONDERTEKEN DE PETITIE