Mensenrecht # 30

Niemand kan jouw mensenrechten van je afnemen

Niemand Kan Je Je Mensenrechten Ontnemen

Mensenrecht # 30

Niemand kan jouw mensenrechten van je afnemen

Geen bepaling in deze Verklaring mag zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard dan ook te verrichten, die afbraak van een van de rechten en vrijheden in deze verklaring genoemd, ten doel hebben.

ONDERTEKEN DE PETITIE