Maak kennis met de vrouwen die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormgaven

Terwijl Eleanor Roosevelt een drijvende kracht was in het opstellen van de UVRM, was er een heel team nodig, inclusief vele andere vrouwen, om hem tot het waarlijk universele document te maken dat het vandaag de dag is.

Eleanor Roosevelt staat bekend om haar leidende rol bij het opstellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), maar ook andere vrouwen hebben geholpen om de Universele Verklaring werkelijk universeel te maken.

Aan Hansa Mehta, uit India, wordt toegeschreven dat de zin “Alle mannen worden vrij en gelijkwaardig geboren” in artikel 1 veranderd werd in “Alle mensen worden vrij en gelijkwaardig geboren.” Het was de verandering van maar één woord dat het hele verschil maakte.

Begum Shaista Ikramullah, uit Pakistan, stond achter artikel 16 over gelijke rechten in het huwelijk om kindhuwelijken en gedwongen huwelijken tegen te gaan. Minerva Bernardino, van de Dominicaanse Republiek, voerde met succes aan dat de gelijkheid van mannen en vrouwen in de inleiding van de UVRM zou moeten worden opgenomen. Bodil Begtrup, uit Denemarken, pleitte dat de UVRM met ‘allen’ of ‘iedereen’ zou moeten verwijzen naar de houders van de rechten, in plaats van naar ‘alle mannen’.

Veel vrouwen hebben geholpen om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te maken tot wat het vandaag de dag is, onder wie (van links naar rechts) Angela Jurdak Khoury, Libanon, Fryderyka Kalinowski, Polen, Bodil Begtrup, Denemarken, Minerva Bernardino, Dominicaanse Republiek, en Hansa Mehta, India.

Evdokia Uralova, uit de Wit-Russische Socialistische Sovjetrepubliek, pleitte voor gelijk loon voor vrouwen, en dankzij haar staat er in artikel 23: “Iedereen, zonder enige discriminatie, heeft het recht op gelijk loon voor gelijk werk.” Samen met Fryderyka Kalinowski, uit Polen, en Elizaveta Popova, uit de Unie van Socialistische Sovjet­republieken, benadrukte zij het belang van de rechten van personen in niet-autonome gebieden zoals dat in artikel 2 is opgenomen.

Lakshmi Menon, uit India, betoogde voor de ‘universaliteit’ van mensenrechten en drong erop aan dat als vrouwen en mensen onder koloniale heerschappij niet expliciet in de UVRM werden vermeld, ze niet zouden worden beschouwd als deel van ‘iedereen’.

“Eleanor Roosevelt staat bekend om haar leidende rol bij het opstellen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), maar ook andere vrouwen hebben geholpen om de Universele Verklaring werkelijk universeel te maken.”

Marie-Hélène Lefaucheux, uit Frankrijk, bepleitte dat er geen discriminatie kon zijn op basis van geslacht in artikel 2, waarin staat: “Iedereen heeft recht op alle rechten en vrijheden die in de Verklaring opgesomd staan, ongeacht zijn ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.”

Deze en andere vrouwen die bijdroegen aan de UVRM, hebben ervoor gezorgd dat het document gelijkheid voor iedereen garandeert.

DOWNLOAD »
DOWNLOADEN