Onderwijs is een mensenrecht

De wereld viert vandaag de 4e Internationale Dag van het Onderwijs, een reminder dat onderwijs essentieel is niet alleen om mensen uit armoede te halen maar ook voor het bevrijden van het volledige potentieel van ieder mens.

Volgens artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (UVRM) heeft “iedereen het recht op onderwijs”, ongeacht zijn achtergrond, geloofsovertuiging, huidskleur of geslacht.

Leerlingen uit Nepal leren over hun fundamentele mensenrechten, waaronder ‘het recht op onderwijs’.

Hoewel de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 aannamen, gaan er vandaag de dag meer dan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school. Minder dan 40 procent van de meisjes in Sub-Sahara-Afrika voltooit de lagere middelbare school (11- tot 14-jarigen). Zo’n 617 miljoen kinderen en adolescenten kunnen niet lezen of tellen.

Omdat ze deze vaardigheden niet hebben, wordt hen ook vele andere rechten ontzegd, zoals fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en lonen, de mogelijkheid om hun gezin te onderhouden, en de kennis die ze nodig hebben om gelijke rechten volgens de wet te eisen.

Youth for Human Rights International gelooft dat mensenrechten­educatie de sleutel is om het recht op onderwijs en alle 30 mensenrechten, tot een realiteit te maken. Diegenen die de rechten begrijpen die in de UVRM zijn vastgelegd, zullen namelijk voor hun eigen rechten opkomen en zullen de rechten van anderen verdedigen en beschermen. Vrijwilligers van Youth for Human Rights (Jongeren voor Mensenrechten) werken samen met overheids­instellingen en NGO’s om mensenrechten­educatie verplicht te stellen.

Eén voorbeeld van hun activisme is in Costa Rica, waar naar schatting 8 procent van de kinderen geen toegang heeft tot onderwijs en 65 procent van de meisjes de middelbare school niet afmaakt.

Deze cijfers worden nog kleiner als het gaat om de inheemse bevolking. In die gemeenschappen is 30 procent analfabeet. En gemiddeld krijgen inheemse kinderen slechts 3,6 jaar onderwijs.

Door samen te werken met de afgevaardigde van de Costa Ricaanse Wetgevende Assemblee, Jorge Luis Fonseca Fonseca, hielp Jongeren voor Mensenrechten met het bereiken van een belangrijke mijlpaal voor Costa Ricaanse kinderen. Meneer Fonseca nam het voortouw met een wetsvoorstel dat mensenrechten­educatie in scholen in het hele land verplicht zou stellen. Dat wetsontwerp werd in augustus 2021 aangenomen.

“We geloven dat we een grote bijdrage hebben geleverd aan het Costa Ricaanse onderwijssysteem”, zei Fonseca. “Youth for Human Rights International nam het initiatief. Nu zullen jonge leerlingen weten welke rechten ze hebben, gewoon omdat ze een mens zijn.”

In december 2011 nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan: de Verklaring van de Verenigde Naties over Mensenrechten­educatie en -opleiding. Deze bevestigt dat “elk individu en elk orgaan in de samenleving er door middel van onderwijs en educatie naar zal streven mensenrechten en fundamentele vrijheden te promoten”. In de verklaring wordt een beroep gedaan op lidstaten om “mensenrechten­educatie en -opleiding te implementeren door het te integreren in het curriculum van scholen en opleidingen”.

Youth for Human Rights International bedankt alle overheden, wetgevers, NGO’s, onderwijzers, mensenrechten­activisten en vrijwilligers die eraan werken om mensenrechten­educatie tot een realiteit te maken, met speciale dank aan haar hoofdsponsor, de Church of Scientology International, die haar seculiere materialen voor mensenrechten­educatie gratis ter beschikking stelt.

Voor meer informatie, bezoek de Jongeren voor Mensenrechten-website op www.jongerenvoormensenrechten.org.

DOWNLOAD »
DOWNLOADEN