NIEUWSMENSENRECHTEN WERELDWIJD TOT EEN FEIT MAKEN

VIER REGIONALE TOPCONFERENTIES SLUITEN DE WERELDTOURNEE AF

6e regionale topconferentie in New Delhi, India, (bovenaan) en de 1e Noord-Amerika regionale topconferentie in Washington, DC (onderaan).

Jongeren uit vier verschillende regio’s van de wereld kwamen bijeen voor de mensenrechten topconferenties.

Tijdens de JvMR Wereldtournee waren er regionale topconferenties, waar jongeren vanuit hun regio’s kwamen. De 6e regionale topconferentie voor Zuid Azië, werd in New Delhi, India, gehouden, met afgevaardigden van Afghanistan, Nepal en verschillende staten in India. Bij de openingsdag waren de Minister van Justitie, dhr. Ravi Shankar Prasad, het parlementslid, dr. Udit Raj en de secretaris-generaal van de Nationale Commissie voor Mensenrechten, dhr. Ambuj Sharma aanwezig.

Bij de 6e Zuid-Aziatische regionale topconferentie, in Nantou, Taiwan, waren afgevaardigden van acht landen aanwezig. Onder de sprekers was een bestuurder van Nantou County, de Eerste Secretaris van het Justitiële Inrichtingen Agentschap en de openbare aanklager van het Ministerie van Justitie. Er waren ook talloze mensen van de media aanwezig, zoals het Educator Magazine, de United Daily News Groep en de Taiwan Times.

De 1e Noord-Amerikaanse regionale topconferentie werd in Washington, DC, gehouden, met een ceremonie op Capitol Hill, waar verschillende vrijwilligers werden beloond met de Amerikaanse President’s Volunteer Service Award voor hun buitengewone bijdragen aan het onderwijs in mensenrechten. Er werden proclamaties en brieven uitgegeven van burgemeesters, senatoren en van een gouverneur.

De 4e Latijns-Amerikaanse regionale topconferentie werd gehouden in het Congresgebouw in Puebla, Mexico. Afgevaardigden kwamen uit Chili, Costa Rica, Colombia en 13 Mexicaanse staten. De topconferentie werd door de voorzitter van het Congres geopend, gevolgd door vooraanstaande deelnemers.WE WILLEN echt VAN JE HOREN

Overheden en instellingen sluiten zich aan bij Jongeren voor Mensenrechten, om de toekomstige generatie te onderwijzen in hun 30 mensenrechten.

CONGRESLID VAN DE VERENIGDE STATEN

Youth for Human Rights International heeft de verantwoordelijkheid van het hooghouden van fundamentele rechten onderwezen. Het empowers jonge volwassenen om voor zichzelf op te komen en op te staan tegen pesten en discriminatie. Het is aan jongeren om voorvechters te worden voor tolerantie en vrede, en om ervoor te zorgen dat deze rechten worden beschermd en worden gerespecteerd voor alle toekomstige generaties. Jullie onbaatzuchtige werk en toewijding aan vrijwilligerswerk moet worden geprezen.

ADVOCAAT, INTERNATIONAAL COMITÉ VOOR DE BESCHERMING VAN MENSENRECHTEN

Als de Israëlische vertegenwoordiger van het Internationale Comité voor de Bescherming van Mensenrechten, weet ik persoonlijk hoe belangrijk het is om iedereen te onderwijzen over het feit dat ze fundamentele mensenrechten hebben en om te laten zien wat ze zijn. Na het zien van uw educatieve materialen en nadat ik zelf heb deelgenomen aan uw evenementen en activiteiten, rondom uw mensenrechtencampagne, kan ik met zekerheid zeggen dat u niet alleen een heel belangrijke taak op u hebt genomen, maar u voert het ook goed uit, met uw unieke educatieve materialen die er professioneel uitzien en ter zaken doende zijn.

VOORZITTER NATIONALE VOETBALBOND, COSTA RICA

Namens de Costa Ricaanse voetbalbond zijn we erg trots om met ons nationale voetbalteam deel te nemen aan dit project, ten gunste van de mensenrechten, zodat voetbal aan de samenleving terug kan geven, wat de samenleving aan het voetbal heeft gegeven. We willen laten zien dat dit ook een waardevol tool kan zijn voor sociale verandering, die alle economische, politieke, religieuze en etnische barrières doorbreekt en die als zodanig kan en moet deelnemen aan projecten ten behoeve van de mensheid.FEITEN

WAT EEN JAAR KAN BRENGEN

Dit jaar zijn Jongeren voor Mensenrechten en Verenigd voor de Mensenrechten steeds verder naar buiten getreden.

26.656

BESTELLINGEN

voor materialen zijn opgestuurd, waaronder Onderwijspakketten, informatiepakketten en boekjes

4566

ONDERWIJSPAKKET

die het afgelopen jaar besteld waren, zijn naar scholen gestuurd

1.017.191

BOEKJES

die anderen onderwijzen in hun 30 onvervreemdbare rechten zijn er dit jaar gedistribueerd

3013

EVENEMENTEN

werden er gehouden, verspreid over heel de wereld, inclusief handtekeningenacties, parades, concerten, beurzen en seminars op scholenBESCHERM MENSENRECHTEN

Door lid te worden van Verenigd voor de Mensenrechten (United for Human Rights), doe je mee aan deze internationale mensenrechtenbeweging. Verenigd voor de Mensenrechten helpt individuen, leraren, organisaties en overheidsinstellingen over de hele wereld om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beter bekend te maken.

DOWNLOAD »
DOWNLOADEN