NIEUWSMENSENRECHTEN WERELDWIJD TOT EEN FEIT MAKEN

JvMR HOUDT INTERNATIONALE BIJEENKOMST OVER DOELEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

200 afgevaardigden uit 16 landen, en ook hoogwaardigheidsbekleders namen deel aan het 2e International Youth Forum on Human Rights and Sustainable Development Goals.

Afgevaardigden uit de hele wereld komen samen in Kathmandu, Nepal, en bundelden hun krachten om de wereld te veranderen door middel van onderwijs in mensenrechten.

Het International Youth Forum on Human Rights and SDGs (Sustainable Development Goals, doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die door de Verenigde Naties zijn bepaald), georganiseerd door Jongeren voor Mensenrechten Nepal, werd in Kathmandu gehouden. Het thema was “Samenwerken met Jongeren om SDG’s te bereiken: van Beleid naar Actie”. De tweedaagse conferentie bracht gedreven en gelijkgestemde mensen bij elkaar, die verenigd waren in een gelofte om de wereld te veranderen. De conferentie richtte zich op het empoweren van jongeren om deel te nemen aan de implementatie, het monitoren en de evaluatie van de mensenrechten met betrekking tot de SDG’s.

De SDG’s zijn gerelateerd aan armoede, ongelijkheid, het klimaat, milieuvervuiling, welvaart, vrede en gerechtigheid. Het is de bedoeling dat elk doel wordt bereikt in 2030. Elk doel heeft betrekking op één van de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Dit geldt ook voor de doelen gendergelijkheid, geen armoede, geen honger, kwalitatief goed onderwijs, enzovoort.

“We zeggen toe tot actie over te gaan, met inbegrip van het onderwijzen van mensenrechten in de formele en informele onderwijssectoren.”

Meer dan 200 jonge afgevaardigden uit 16 landen wisselden van gedachten, deelden ervaringen en stelden realistische actieplannen op om gemeenschappen opnieuw op te bouwen. De edelhoogachtbare Ganesh Prasad Timilsina, voorzitter van de Nationale Assemblee van Nepal, wijdde het evenement in. Andere hoogwaardigheidsbekleders die aanwezig waren, waren vertegenwoordigers van de Nationale Commissie voor Mensenrechten, Nationale Jongeren Raad, de Wereldbank en het International Centre for Integrated Mountain Development.

De conferentie werd afgesloten met het ondertekenen van een Jongerenverklaring, waarin staat (deels): “We zeggen toe tot actie over te gaan, met inbegrip van het onderwijzen van mensenrechten in de formele en informele onderwijssectoren, en het bereiken van de SDG’s voor de samenleving en in het bijzonder voor de kwetsbaren.(...) Wij roepen alle volkeren op, vooral onze medejongeren, om van beleid naar actie te gaan, door zichzelf te onderwijzen met betrekking tot de UVRM en zich in te zetten voor de SDG’s ten behoeve van onze gemeenschappen, onze landen en de wereld.”FEITEN

DE REALITEIT VAN ARMOEDE

Artikel 25 van de UVRM garandeert voedsel en onderdak voor iedereen, maar dit is de realiteit.

3 MILJARD

MENSEN

(bijna de helft van de wereldbevolking) leven van minder dan € 2,50 per dag

1,3

MILJARD

daarvan leven van minder dan € 1,25 per dag – in extreme armoede

22.000

KINDEREN

sterven iedere dag vanwege armoede

151

DUIZEND

kinderen onder de 5 jaar werden in 2017 in hun groei geremd ten gevolge van chronische ondervoeding

842.000

MENSEN

sterven er naar schatting elk jaar als gevolg van onvoldoende toegang tot schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en handhygiëneJIJ KUNT HELPEN

Door lid te worden van Verenigd voor de Mensenrechten (United for Human Rights), doe je mee aan deze internationale mensenrechtenbeweging. Verenigd voor de Mensenrechten helpt individuen, leraren, organisaties en overheidsinstellingen over de hele wereld om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beter bekend te maken.

DOWNLOAD »
DOWNLOADEN