RealTime
3.14 LEES

Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 18

Eenieder heeft het recht op vrijheid van gedachte, geweten en religie is. Dit recht omvat de vrijheid om te veranderen zijn godsdienst of overtuiging, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar of privé, zijn godsdienst of overtuiging te belijden in onderwijs, praktisering, verering en naleving.