RealTime
3.4 LEES

Artikel 13 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 13

  1. Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke staat.
  2. Eenieder heeft het recht welk land dan ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.