RealTime
3.12 LEES

Artikel 17 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 17

  1. Eenieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
  2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.