RealTime
3.8 LEES

Artikel 15 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 15

  1. Eenieder heeft recht op een nationaliteit.
  2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.