RealTime
2.10 LEES

Artikel 10 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 10

Eenieder heeft, in volledige gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.