RealTime
2.2 LEES

Artikel 6 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 6

Iedereen heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.