RealTime
4.12 LEES

Artikel 24 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 24

Iedereen heeft het recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd en op periodieke vakanties met behoud van loon.