RealTime
4.4 LEES

Artikel 20 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 20

  1. Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
  2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.