RealTime
1.10 LEES

Artikel 5 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Artikel 5

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.